Thứ Hai, 23 tháng 6, 2014

BA CÂU HỎI LÀM THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI.

BA CÂU HỎI LÀM THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI.

Trả  lời được 3 câu hỏi này chắc chắn chúng ta  sẽ tìm ra mục đích của cuộc sống

https://www.youtube.com/watch?v=dX5lacrnWIo

Không có nhận xét nào: